Minska sjukfrånvaron på din arbetsplats och öka organisationens lönsamhet!

Arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska faktorer, också kallat psykisk ohälsa, är ett växande problem på många arbetsplatser och i samhället generellt sett. Psykisk ohälsa kan ha många olika orsaker då vi människor är olika känsliga och påverkas olika av påfrestningar. Några faktorer som vanligtvis påverkar den psykiska hälsan negativt är att inte kunna styra över sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att ha en obalans mellan privatliv och arbetsliv. En annan vanligt förekommande orsak är när en medarbetare upplever att den jobbar och sliter och sedan inte får någon – eller väldigt lite – uppskattning för prestationen.

  • Riskfaktorer för psykisk ohälsa och därmed hög sjukfrånvaro
  • Faktorer som gör dig och din organisation friskare

  • Så skapar du balans mellan arbete och privatliv för dig och dina medarbetare

 

Ageris kontaktcenter

Ageris är en outsourcer med center i Solna, Falun och Strömsund med ca 250 anställda. Ageris levererar kundservice, proaktiv kundvård och försäljning med hög kvalitet till uppdragsgivare som arbetar strategiskt med kundlojalitet och har förväntningar på att kundservice kan öka kundnöjdhet och försäljning.