Outsourca en del av verksamheten för att höja kvaliteten och minska kostnaderna

I och med att samhället förändras i en accelererande hastighet ökar kraven på förändring – både för individer och för organisationer. Förändringar bestående av teknologisk utveckling, konjunktursvängningar, politiska beslut, nya konkurrensförhållanden, globalisering och mycket mer påverkar oss alla och inte minst alla olika typer av organisationer.

För att kunna förbli konkurrenskraftiga har många organisationer insett att det bästa resultatet inte nås genom att äga hela produktionskedjan – utan snarare genom att specialisera sig och fokusera på verksamheten som är intäktsdrivande. Därför kan outsourcing vara en bra lösning.

Nyfiken på att veta mer? Fyll i formuläret till höger för att ta del av whitepapret!

  • Varför outsourcing uppkom och vilka drivkrafter som ligger bakom
  • Vilka fördelar som finns med att outsourca en del av verksamheten

  • Vad som är viktigt att tänka på innan man väljer outsourcing

 

 

Ageris kontaktcenter

Ageris är en outsourcer med center i Solna, Falun och Strömsund med ca 250 anställda. Ageris levererar kundservice, proaktiv kundvård och försäljning med hög kvalitet till uppdragsgivare som arbetar strategiskt med kundlojalitet och har förväntningar på att kundservice kan öka kundnöjdhet och försäljning.