Personalomsättning

Personalomsättning ses ofta som enbart något negativt för en organisationen och då ofta i form av ökade kostnader. Personalomsättningen kan faktiskt också ha många fördelar, som dock är svårare att se. Det viktigt att hitta en bra nivå för en organisations personalomsättning, som varken är för hög eller för låg.

En spridd uppfattning är att hög personalomsättning leder till högre kostnader och sämre kvalitet samt att det kan vara en signal om att allt inte står rätt till på arbetsplatsen. Detta kan säkert stämma i vissa fall, men långt ifrån alla. Man behöver väga in nya generationers värderingar och beteenden på arbetsmarknaden och det faktum att personalomsättningen skiljer sig mellan olika branscher.

  • Fördelar och nackdelar med personalomsättning
  • Dysfunktionell och funktionell personalomsättning
  • Var ligger den optimala personalomsättningen?

 

 

Ageris kontaktcenter

Ageris är en outsourcer med center i Solna, Falun och Strömsund med ca 250 anställda. Ageris levererar kundservice, proaktiv kundvård och försäljning med hög kvalitet till uppdragsgivare som arbetar strategiskt med kundlojalitet och har förväntningar på att kundservice kan öka kundnöjdhet och försäljning.