Att mäta och följa upp kontinuerligt är viktigt i alla typer av organisationer och verksamheter.
KPI:er (Key Performance Indicator) – nyckeltal – är ett kvantifierbart mått för att mäta nuläget för en viss process eller verksamhet.

Att ha kontinuerlig uppföljning är vitalt för att kunna ge relevant och konstruktiv feedback. Mätning och uppföljning uppskattas av både medarbetare, arbetsgivare och kunder. Människor som följts upp och fått en bra, konstruktiv återkoppling har väldigt svårt att arbeta på en arbetsplats där detta saknas i framtiden, vilket är ett kvitto på uppskattningen av mätning och önskan att få feedback för att kunna utvecklas och göra sitt bästa.

Vi guidar dig i djungeln av nyckeltal och hjälper dig att förstå vad som är viktigt att mäta – respektive mindre viktigt. Undvik fallgropar och sifferkyrkogårdar och fokusera istället på de viktigaste nyckeltalen som hjälper dig att utveckla och förbättra verksamheten.

  • Vad är KPI:er och vad kan man mäta i kundservice?

  • Vad som är viktigt att tänka på och fallgropar att undvika

  • Kvantitativa och kvalitativa mätpunkter


     

    Ageris kontaktcenter

    Ageris är en outsourcer med center i Solna, Falun och Strömsund med ca 250 anställda. Ageris levererar kundservice, proaktiv kundvård och försäljning med hög kvalitet till uppdragsgivare som arbetar strategiskt med kundlojalitet och har förväntningar på att kundservice kan öka kundnöjdhet och försäljning.